Język a Kultura

27, 2017

2019

Pages: 284

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Anna Burzyńska-Kamieniecka)

Co o obrazie świata mówi nam gramatyka?
(Piotr Lewiński)

Początki kształtowania się reprezentacji społecznej zapożyczeń w sferze pub...
(Piotr Zbróg)

More >

26, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Anna Burzyńska-Kamieniecka)

Ślady przemian obyczajowych w języku XXI wieku. Próba interpretacji nowych ...
(Małgorzata Marcjanik)

Zmiany wizerunkowe mężczyzny w przestrzeni lingwakulturowej
(Piotr Garncarek)

More >

25, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Małgorzata Misiak, Jan Kamieniecki)

Co możemy wyczytać ze struktury słowa? Poszukiwania przy okazji badań diach...
(Mariola Jakubowicz)

Specyfika prasłowiańskiej konceptualizacji pojęcia ‘człowiek’ na tle europe...
(Aleksandra Niewiara)

More >

24, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Anna Dąbrowska)

Kategorie komunikacyjne jako wyznaczniki stylów wystąpień publicznych
(Renata Przybylska)

Perswazyjność pierwszych polskich tekstów politycznych na przykładzie wypow...
(Małgorzata Dawidziak-Kładoczna)

More >

23, 2012

2012

Wstęp
(Anna Burzyńska-Kamieniecka)

Jak opisywać gatunki mowy?
(Jerzy Bartmiński)

Miejsce wartości w  opisie gatunków mowy
(Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska)

Gadl stefanicki (Etiopia). Metajęzykowe wyznaczniki genotypu
(Kamilla Termińska)

More >

22, 2011

2011

Wprowadzenie
(Anna Żurek)

Wybrane cechy idiolektu językoznawcy (na przykładzie języka Zenona Leszczyń...
(Agnieszka Karolczuk)

Wolność i konwencja w wypowiedziach Józefa Tischnera
(Daria Borkowska, Kamilla Termińska)

Ojca Cholewińskiego przekaz Dobrej Nowiny (uwagi o języku osobniczym)
(Małgorzata Nowak)

More >

21, 2009

2009

Wstęp
(Anna Dąbrowska)

Losy słowa tabu w Polsce (od encyklopedii Orgelbranda do prasy popularnej)
(Anna Tyrpa)

Retoryka tabuizacji
(Tadeusz Zgółka)

Konwencja a tabu językowe
(Grażyna Sawicka)

More >

20, 2008

2008

Wstęp
(Anna Dąbrowska)

Powitanie
(Michał Sarnowski)

Etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa, lingwistyka antropologiczna?
(Jerzy Bartmiński)

Co się dzieje z prawdą dziś?
(Jadwiga Puzynina)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout