Język a Kultura, 25, 2015, ss.340

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wstęp

Pobierz artykułPobierz artykuł

Co możemy wyczytać ze struktury słowa? Poszukiwania przy okazji badań diachronicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

etymology, historical morphology, change of meaning

Specyfika prasłowiańskiej konceptualizacji pojęcia ‘człowiek’ na tle europejskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

etymology, categorization, conceptualization, Slavic and Indo-European languages

O  pochodzeniu słowiańskich i  germańskich nazw pór dnia. ‘Dzień’, ‘noc’, ‘rano’, ‘wieczór’, ‘świt’ i  ‘zmierzch’

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

temporal terms, times of the day, etymology, Proto-Germanic, Proto-Slavic

Słowotwórstwo a  semantyka rozumienia w  oglądzie historycznym — na przykładzie rekonstrukcji pojęcia PAŃSTWO

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

cognitivism, historical semantics, historical word-formation, state cognitivism, historical word-formation, state

Antroponimy jako komponenty związków frazeologicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

anthroponym, phraseology, history, word formation, semantic motivation

O gwarowych apelatywach odantroponimicznych (na przykładzie leksemów związanych z imieniem Michał)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

local dialect, vocabulary, appellativization

Interpretacja PTACTWA w czeskich i  polskich związkach frazeologicznych z zakresu tradycji ludowej przepowiadania pogody i  pór roku (z wykorzystaniem zwierzęcych//ptasich nazw)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

paremiology and phraseology (proverbs, sayings and popular weather forecasts), translation of lexical units, linguistic view of the world in the Czech and Polish popular weather forecasts

Rola świata zwierząt w budowaniu językowego obrazu świata na przykładzie czasowników utworzonych od nazw zwierząt w języku niemieckim i polskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic image of the world, semantic derivation, verbs derived from names of animals

Funkcje formantów zdrabniających w nominacji części ciała

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantics, word formation, diminutive, nomination, names of body parts

Świat percepcji słuchowej w derywatach oddźwiękowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sound names, auditory perception, word-formation, derivative, motivation, sound root

Dezintegracja w złożeniach jako wyraz interpretacji świata

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

word formation, composition, compound words, disintegration

DNA — księga życia. Jak metafora wpływa na znaczenie wyrazów?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantics, metaphor, genetics, DNA

Kagrestkos i brzoskwiśnia. Wybrane problemy związane ze strukturą amalgamatów leksykalnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

neologism, lexical blend, conceptual blend, definition of lexical blends, typology of lexical blends

Struktura słowa jako figura

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

context, figure, leet speak, metaplasm, malapropism, rhetoric, word modification

Formalne i semantyczne aspekty eksperymentów graficznych ze strukturą wyrazu. Analiza na przykładzie tytułów prasowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

word structure, graphic experiment, iconicity, conceptual blend, newspaper headline

Podmiot doznający — experiencer w strukturach gramatycznych języka bułgarskiego na tle polszczyzny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polish-Bulgarian contrastive analysis, experiencer, blends, profiling, trajector, landmark, prototypes theorie, conventional imagery, viewing metaphor

Powinowactwa obrazów DROGI w hebrajszczyźnie biblijnej i współczesnym języku polskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

the Bible, metaphysics of a road, prototypical meaning, derived meaning, source domain, conceptualization

Odwrócić się od czegoś, nawrócić się na coś... Rozszerzenia metaforyczne wybranych czasowników ruchu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

cognitive linguistics, imaginary schemes, metaphoric transfer

Struktura morfologiczna słowa a jego funkcja interakcyjna

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

communicative grammar, language persuasion, interactive operators, speech acts

Rola składników niemieckich formacji słowotwórczych w konstruowaniu i interpretowaniu wiedzy o rzeczywistości pozajęzykowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic relativism, determinism, word formation

Słowotwórcze i składniowe sygnały tekstowej reinterpretacji świata

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic image of the world, linguistic worldview, meaning of the word, poetic text, grammatical category, semantic definition

Indeks nazwisk

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy