Język a Kultura, 26, 2016, ss.368

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.1

Download articleDownload article

Ślady przemian obyczajowych w języku XXI wieku. Próba interpretacji nowych form i znaczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.2

AbstractDownload articleDownload article

language politeness customs, customs change after 1989, vulgarization of language, devulgarization, computer vocabulary, Internet vocabulary

Zmiany wizerunkowe mężczyzny w przestrzeni lingwakulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.3

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, culture, anthropology language, man, society, sex, picture

Nowe wyrazy w polszczyźnie XXI wieku odnoszące się do werbalnej agresji i przemocy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.4

AbstractDownload articleDownload article

verbal violence, aggression, cyberbullying, cyberstalking, hating, trolling

Wartości w języku biznesu: nowe znaczenia. Analiza wybranych przykładów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.5

AbstractDownload articleDownload article

business language, values, new meanings, morality, sensitivity, excellence, loyalty, sentiment, execution, aggressive

Wartościowanie w poradnictwie kulinarnym w świetle przeobrażeń społecznych drugiej połowy XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.6

AbstractDownload articleDownload article

valuing, press, cooking tips

Kulturowe uwarunkowania nazw ulic — tradycja i zmiana

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.7

AbstractDownload articleDownload article

street name, cultural onomastic

Dawne znaczenia wyrazów nie giną bez śladu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.8

AbstractDownload articleDownload article

archaic lexis, etymology, diachrony, phraseology, motivation, semantics

Wpływ zmian społecznych i kulturowych na etykietę językową początków doby nowopolskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.9

AbstractDownload articleDownload article

language etiquette, modern Poland age, history of the Polish language

Pierwsze napisane po polsku teksty poświęcone matematyce a współczesne piśmiennictwo dydaktyczne. Strategie komunikacyjne w dyskursie edukacyjnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.10

AbstractDownload articleDownload article

discourse, text and types of speech, educational textbook

Świat wynalazków i odkryć naukowych w dwudziestoleciu międzywojennym — wybrane strategie dyskursu popularnonaukowego w prasie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.11

AbstractDownload articleDownload article

strategies of edutainment in Polish press 1918–1939, media discourse in Poland 1918–1939, strategies of popularization of knowledge in media discourse

Między minoderią a ludyzmem: rozważania o kulturze recenzji naukowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.12

AbstractDownload articleDownload article

academic reviews, text pattern, ludic and ingratiating components

Zagajenia marszałka sejmu — ewolucja wzorca gatunkowego (od XVI wieku do dziś)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.13

AbstractDownload articleDownload article

genre pattern, parliamentary speech, opening speech, Polish parliament

Orędzie prezydenckie w komunikacji publicznej — konwencja i/lub oryginalność a kontekst polityczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.14

AbstractDownload articleDownload article

proclamation, genre, sender, audience, political context

Specyfika dolnośląskich druków ulotnych z lat 1945–1948 w kontekście tradycji wydawnictw efemerycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.15

AbstractDownload articleDownload article

ephemera, regained territories, language of values, propaganda

O wyższości teraźniejszości nad przeszłością — albo na odwrót. Retoryczne sposoby hiperbolizacji medialnej dwu kategorii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.16

AbstractDownload articleDownload article

extraordinariness, rhetorical tools, hyperbole, opinion-forming weeklies

Rewolucja czy ewolucja? Przemiany polskiego newsa telewizyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.17

AbstractDownload articleDownload article

television, news bulletin, TV news report, genre

Nowy — stary rytuał językowy dziennikarzy sportowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.18

AbstractDownload articleDownload article

sports event, sports commentary, language ritual, sports journalist

Dobre słowo jako tekst magiczny. Życzenie — pozdrowienie — błogosławieństwo

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.19

AbstractDownload articleDownload article

blessing, wishes, kiss, symbolism, ritual, cognitive studies, semantics

Od czarów nad kołyską do magii językowej usieciowionej matki — ciągłość i zmienność charakteru magii języka matek

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.20

AbstractDownload articleDownload article

language magic, mothers’ language, mediated communication

Będę singielką jak moja mama, czyli o cywilizacyjnych zmianach w języku dzieci w wieku przedszkolnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.21

AbstractDownload articleDownload article

children’s language, vocabulary, word field, civilization changes

Czyś ty z księżyca spadł? O wyrażaniu zdziwienia w języku uczniów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.22

AbstractDownload articleDownload article

sociolect, students’ language, expressiveness of the language, amazement

Radość w nabożeństwie drogi krzyżowej w kontekście przemian językowych i kulturowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.23

AbstractDownload articleDownload article

language of religion, Stations of the Cross, names of emotions, semantic field

O kilku innowacyjnych sposobach językowego ujęcia relacji homo–animal w mowie współczesnych miłośników zwierząt

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.24

AbstractDownload articleDownload article

linguistic picture of animals, human-animal relationship, innovations in the language of Internet users, language of pet lovers

Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych a praktyka glottodydaktyczna w perspektywie normy socjokulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.25

AbstractDownload articleDownload article

teaching socio-culture, Polish as a foreign language, Polish culture outside of Poland, socio-cultural norm

Spotkanie kultur — spotkanie gestów. O rozumieniu wybranych brytyjskich gestów emblematycznych przez Polaków uczących się języka angielskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.26

AbstractDownload articleDownload article

British emblematic gestures, decoding British emblems by Poles, nonverbal communication in glottodidactics, Polish-British nonverbal communication, successful intercultural communication, Poles learning English

Śpiące języki, czyli słów kilka o sytuacji językowej rdzennych mieszkańców Australii (na przykładzie języka gamilaraay z Nowej Południowej Walii)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.27

AbstractDownload articleDownload article

revival linguistics, Gamilaraay, extinct languages, sleeping languages, language reclamation

Uwarunkowane kulturowo zmiany językowe w kaszubskim przekładzie Bajki o rybaku i rybce Aleksandra Siergiejewicza Puszkina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.28

AbstractDownload articleDownload article

linguistic changes, translation, the Russian culture, the Kashubian culture, Pushkin

Indeks nazwisk

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout