Język a Kultura, 23, 2012, ss.560

Wstęp

Download articleDownload article

Jak opisywać gatunki mowy?

AbstractDownload articleDownload article

Miejsce wartości w  opisie gatunków mowy

AbstractDownload articleDownload article

Gadl stefanicki (Etiopia). Metajęzykowe wyznaczniki genotypu

AbstractDownload articleDownload article

Pragmatyczne determinanty XVII-wiecznej postylli popularnej

AbstractDownload articleDownload article

Pochlebstwo jako konstytutywna cecha oracji Sejmu Wielkiego

AbstractDownload articleDownload article

O zmianach w treści, formie i funkcji duńskich inskrypcji nagrobnych

AbstractDownload articleDownload article

Polski felieton dawniej i dziś. Kilka uwag z ewolucji gatunku

AbstractDownload articleDownload article

Nadawca w  poradnikach dotyczących prowadzenia domu z drugiej połowy XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Uwarunkowania zewnętrzne a realizacja wzorca gatunkowego protokołu

AbstractDownload articleDownload article

Akt notarialny na tle przemian historyczno-kulturowych w  Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Kulturowe osadzenie gatunku wobec globalizacji kulturowej (na przykładzie gatunków etykietalnych)

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane akty etykiety językowej w polszczyźnie ukraińskich studentów

AbstractDownload articleDownload article

Rola zapachu we współczesnych komplementach

AbstractDownload articleDownload article

Gatunki globalne w  polskiej telewizji. Rekonesans

AbstractDownload articleDownload article

Dwugłos dziennikarsko-ekspercki — wpływ czynników pragmatycznych na sposób konstruowania komentarza sportowego/ relacji sportowej na żywo

AbstractDownload articleDownload article

Status przytoczenia w  przekazie medialnym (casus wypowiedzi zwykłego człowieka)

AbstractDownload article

Kancelaryjna rutyna czy niezamierzona propaganda? — rozmywanie się wzorców gatunkowych i stylistycznych we współczesnej komunikacji administracyjnej

AbstractDownload article

List odmowny w  języku niemieckim jako gatunek tekstu (na przykładzie odpowiedzi na podania o  pracę)

AbstractDownload articleDownload article

„Zgłaszam się do Was w  pytaniu o...”, czyli o  tym, jak Polacy ze Wschodu realizują wybrane aspekty wzorca gatunkowego podania

AbstractDownload articleDownload article

Koncepcje stylów życia i  obserwacja komunikacji — lifestyle’owe kody komunikacyjne

AbstractDownload articleDownload article

Akty mowy czy/i akty migania? Języki i  kultury w  kontakcie

AbstractDownload articleDownload article

Komunikacyjne aspekty wybranych aktów i gatunków mowy realizowanych w tekstach osób niesłyszących

AbstractDownload articleDownload article

Specyfika dziecięcych wypowiedzi wobec tradycji społeczno-kulturowej

AbstractDownload articleDownload article

Agresja werbalna w tekstach kierowanych do dzieci

AbstractDownload articleDownload article

Wyliczanki dziecięce w  kontekście kulturowym

AbstractDownload articleDownload article

Akty mowy — powielanie gestów kreacji Stwórcy

AbstractDownload articleDownload article

Sekundarne interiekcje pochodzenia religijnego

AbstractDownload articleDownload article

Performatywność polskich zamówień znachorskich

AbstractDownload articleDownload article

Przyśpiewka ludowa — cechy konstytutywne gatunku

AbstractDownload articleDownload article

Pieśni sieroce w  kontekście kulturowym

AbstractDownload articleDownload article

Ludowe pieśni żołnierskie z  Lubelszczyzny jako gatunek mowy

AbstractDownload article

Plotka wyleci wróblem, a  wraca wołem. Analiza morfologiczna legendy miejskiej o  zaginionym Marku W.

AbstractDownload articleDownload article

Dlaczego opowiadanie w  rozmowie potocznej to nie monolog?

AbstractDownload articleDownload article

Kłótnia jako pograniczny typ dialogu argumentacyjnego

AbstractDownload articleDownload article

Jak obrazić i  przeprosić bez słów? Niewerbalne akty komunikacji w ujęciu kulturowym

AbstractDownload articleDownload article

Elementy niewerbalne wybranych aktów mowy, utrwalone w  malarstwie

AbstractDownload articleDownload article

Językoznawstwo korpusowe w  badaniach aktów mowy. Studium pilotażowe na przykładzie dyrektyw w  podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

AbstractDownload articleDownload article

Elektroniczna wersja serii „Język a  Kultura” w świetle badań naukometrycznych

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout