Artykuły

Anna Zura

Artykuły

Językowe wyznaczniki perswazji w polskich przekładach przemówień Václava Havla lat dziewięćdziesiątych

AbstractPobierz artykuł

Havel, persuasion, speeches, Polish language, Czech language, Havel, perswazja, przemówienia, język polski, język czeski

Obraz starości w późnej twórczości poetyckiej Jaroslava Seiferta („Morový sloup”, „Deštník z  Piccadilly”, „Býti básníkem”)

AbstractPobierz artykuł

Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metaphors, linguistic picture of the world, old age, Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z  Piccadilly, Býti básníkem, metafora, jazykový obraz světa, stáří

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy